headding-1.jpg

top-themes.com
ค้นหาสินค้า OTOP สระบุรี

 
food.jpg
ICON.jpg
ICON1.jpg
ICON3.jpg
ICON4.jpg
ICON5.jpg
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
สินค้าแนะนำ OTOP สระบุรี
k21.JPG
ผลิตภัณฑ์
ไวน์องุ่น
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตจากองุ่นพันธุ์ชีราส
สถานที่จำหน่าย
กิตติศักดิ์  ปุญญอมรศรี
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการแปรรูปผลไม้
เลขที่ 4 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี  โทร 01- 5175199
สินค้าแนะนำ SME สระบุรี
 b11.JPG
ผลิตภัณฑ์
ผลไม้อบกรอบ"เอโกะ"
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มและผลไม้สุกเช่น
-  ขนุน
-  กล้วยหอม
-  สับปรด
-  กล้วยน้ำว้า -  ทุเรียน -  มะม่วง
สถานที่จำหน่าย
นางกิ่งอ้อ  อึ้งเจริญ
49 หมู่ 6  ถนนพหลโยธิน ต.ไผ่ต่ำ  
อ.หนองแค  จ.สระบุรี  18140 โทร 036-325947
 

เว็ปไซต์นี้จัดทำและได้รับการสนับสนุนโดย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

อ.เมือง จ.สระบุรี

ติดต่อ Email : info@otopsaraburi.com

Copyright (c) 2017 Otopsaraburi